Poradenstvo
Projektovanie
Sprostredkovanie
Verejné
obstarávanie

V spolupráci s renovovanými advokátmi, audítormi a daňovými poradcami sme pripravení zabezpečiť pre Vás kompletné služby v právnej aj ekonomickej oblasti. Podnikateľské činnosti so sebou prinášajú mnohé, na prvý pohľad neriešiteľné, situácie. Je preto podľa nášho názoru potrebné spolupracovať so špecializovanými spoločnosťami, ktoré Vám pomôžu odbremeniť Vás od nepríjemností a umožnia Vám sústrediť sa na bežné podnikateľské činnosti.
Špecifickou oblasťou nášho poradenstva je poradenská činnosť pri spracovaní projektov na čerpanie finančných zdrojov z EÚ pre Štrukturálne fondy a Kohézny fond.

V rámci tejto skupiny našich aktivít hrá hlavnú úlohu inžinierska činnosť (zabezpečenie vstupných podkladov, prieskumov, odborných posudkov a stanovísk, zastupovanie investora pri územnom konaní, stavebnom konaní a kolaudačnom konaní, pripravenie konania na výber dodávateľa stavby, zabezpečenie podkladov pre potrebné povolenia vrátane podkladov pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie) ako aj spracovanie ekonomických projektov na čerpanie finančných zdrojov z EÚ pre Štrukturálne fondy a Kohézny fond.

Sprostredkovanie stavebných činností pre stavebné spoločnosti zo strednej a východnej Európy na trhy západnej Európy a Škandinávie tvorí najperspektívnejšiu oblasť našej činnosti z pohľadu krátkodobej aj strednodobej perspektívy. Ako člen skupiny NORDIC GROUP umožňujeme stavebným spoločnostiam podieľať sa významných stavebných projektoch, čo predstavuje významnú referenciu na konkurenčnom trhu.

Verejné obstarávanie predstavuje najnovšiu skupinu aktivít našej spoločnosti. Potenciál poskytovania týchto služieb súvisí s čerpaním finančných prostriedkov z Európskej únie. Verejné obstarávanie je tak nevyhnutným nástrojom pre každého, kto má záujem o čerpanie tzv. eurofondov. Prostredníctvom skúsených odborníkov z oblasti verejného obstarávania zabezpečujeme komplexný servis obstarania tovarov alebo služieb v zmysle platnej legislatívy.

Obchodná spoločnosť COMPROMISE, s.r.o. sa už od svojho vzniku v roku 2011 zameriava na štyri hlavné časti svojich aktivít: poradenstvo, projektovanie, sprostredkovanie a verejné obstarávanie. Klientelu spoločnosti tvoria slovenské i zahraničné subjekty, ktoré oceňujú komplexnosť, flexibilitu a kvalitu našich služieb. V prípade, že máte záujem o využitie našich služieb, neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom nášho KONTAKTNÉHO FORMULÁRA.

Fakturačné údaje
Obchodné meno: COMPROMISE, s. r. o.
Sídlo: Čiližská 8, 821 07 Bratislava
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 71823/B
IČO: 46072951
DIČ: 2023232046
Bankové spojenie: Sberbank Slovensko, a.s.
Číslo bankového účtu: 4370022600/3100
IBAN: SK51 3100 0000 0043 7002 2600
BIC / SWIFT: LUBASKBX
Meno a priezvisko: *
Kontaktný e-mail: *
Telefonický kontakt:
Text správy: *